Číslo faktúry: 189.

Dodávateľ: Tomáš Hrdlička, IČO: 42152992, Adresa sídla: Štúrova 719/12 919 04 Smolenice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: tepovanie koberca v MŠ

Uhradené: 27.08.2019

Zverejnené: 05.09.2019

Cena: 60,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: