Číslo faktúry: 188.

Dodávateľ: T&J Invest s.r.o., IČO: 50991698, Adresa sídla: Sovietskych hrdinov 242, 089 01 Svidník

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: tonery

Uhradené: 27.08.2019

Zverejnené: 05.09.2019

Cena: 69,59 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: