Číslo faktúry: 184.

Dodávateľ: Zoltán Berner, IČO: 40048098, Adresa sídla: Vajanského 73, 900 01 Modra

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: odpadové nádoby na KO

Uhradené: 28.08.2019

Zverejnené: 28.08.2019

Cena: 795,60 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: