Číslo faktúry: 179.

Dodávateľ: Mgr. Réka Lančaričová Nagyová, IČO: 51133091, Adresa sídla: Na hlinách 6862/59, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: administratívne práce, odborné poradenstvo

Uhradené: 26.08.2019

Zverejnené: 28.08.2019

Cena: 140,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: