Číslo faktúry: 173.

Dodávateľ: Peter Bobek - dozorná a realizačná činnosť, IČO: 51756251, Adresa sídla: 919 52 Dolné Dubové 76

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: činnosť stavebného dozora za mesiac júl na stavbe Obnova DS

Uhradené: 13.08.2019

Zverejnené: 09.08.2019

Cena: 280,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: