Číslo faktúry: 171.

Dodávateľ: Marcel Bukovský, IČO: 47683929, Adresa sídla: 919 03 Horné Orešany 588

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: oprava kanála - žľaby a vpust

Uhradené: 13.08.2019

Zverejnené: 09.08.2019

Cena: 1 078,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: