Číslo faktúry: 165.

Dodávateľ: PYROKOMPLET s.r.o., IČO: 36281280, Adresa sídla: Diakovce 852, 825 81 Diakovce

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: OOPP a materiál pre DHZ Lošonec

Uhradené: 31.07.2019

Zverejnené: 09.08.2019

Cena: 1 509,19 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: