Číslo faktúry: 161.

Dodávateľ: Daniel Manca, IČO: 43455689, Adresa sídla: 919 05 Trstín 390

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: mäso ŠJ

Uhradené: 05.09.2019

Zverejnené: 09.08.2019

Cena: 14,39 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: