Číslo faktúry: 132.

Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s, IČO: 35697270, Adresa sídla: Metodova 8, Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: telefón a tablet

Uhradené: 28.06.2019

Zverejnené: 12.07.2019

Cena: 625,04 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: 152,24 € uhradené v hotovosti, 472,80 € bude uhrádzané v splátkach