Číslo faktúry: 285.

Dodávateľ: MAKROAUDIT, s.r.o., IČO: 47012021, Adresa sídla: Studenohorská 24, 841 03 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: audítorské overenie IÚZ a výročnej správy za rok 2017

Uhradené: 10.01.2019

Zverejnené: 11.01.2019

Cena: 720,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: