Číslo faktúry: 282.

Dodávateľ: Lukáš Minarovič, osobné ochranné pracovné prostriedky, IČO: 43617603, Adresa sídla: Špačinská 106, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: pracovné odevy

Uhradené: 27.12.2018

Zverejnené: 27.12.2018

Cena: 409,56 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: