Číslo faktúry: 279.

Dodávateľ: KEO s.r.o., IČO: 36739464, Adresa sídla: Poľná, Záhorce

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: ročná licencia a udržiavací poplatok

Uhradené: 20.12.2018

Zverejnené: 21.12.2018

Cena: 225,63 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: