Číslo faktúry: 277.

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, Adresa sídla: Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: časopisy pre MŠ

Uhradené: 10.12.2018

Zverejnené: 21.12.2018

Cena: 26,20 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: úhrada na základe preddavkovej faktúry