Číslo faktúry: 275.

Dodávateľ: National Pen, IČO: 09726444, Adresa sídla: P.O.Box 0013, 800 90 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: reklamné perá

Uhradené: 21.12.2018

Zverejnené: 21.12.2018

Cena: 132,49 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: