Číslo faktúry: 274.

Dodávateľ: Obec Dlhá, IČO: 00682195, Adresa sídla: Dlhá

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: prepravné na školenie

Uhradené: 21.12.2018

Zverejnené: 21.12.2018

Cena: 29,42 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: