Číslo faktúry: 271.

Dodávateľ: Marek Kumančík - mäsiarstvo, IČO: 51403871, Adresa sídla: SNP 115, 919 04 Smolenice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: mäso pre ŠJ

Uhradené: 21.12.2018

Zverejnené: 21.12.2018

Cena: 71,60 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: