Číslo faktúry: 268.

Dodávateľ: Syráreň Havran, a.s., IČO: 46475419, Adresa sídla: Priemyselná 1339, 905 27 Senica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: školské mlieko

Uhradené: 11.12.2018

Zverejnené: 21.12.2018

Cena: 0,84 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: