Číslo faktúry: 240.

Dodávateľ: Milan Genčúr BMG, IČO: 35400412, Adresa sídla: Štúrova 718/4 919 04 Smolenice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: výkopové a zemné práce

Uhradené: 15.11.2018

Zverejnené: 23.11.2018

Cena: 1 401,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: