Obec Lošonec

Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
49. 2018 vyúčtovacia faktúra za plyn 8,02 € 19.03.2018 19.03.2018 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
48. 2018 služby pevnej siete 35,17 € 19.03.2018 19.03.2018 Slovak Telekom, a.s.
47. 2018 publikácia Účtovné súzťažnosti 26,00 € 19.03.2018 12.03.2018 ZMO, región JE
46. 2018 oprava kotla v KD 205,00 € 19.03.2018 31.12.2999 Emanuel Milo
45. 2018 PD pre multifunkčné ihrisko 1 250,00 € 19.03.2018 31.12.2999 SPORT SERVICE, s.r.o.
44. 2018 služby mobilného operátora 2,00 € 19.03.2018 14.03.2018 Orange Slovensko, a.s
43. 2018 služby mobilného operátora 9,48 € 19.03.2018 14.03.2018 Orange Slovensko, a.s
42. 2018 služby mobilného operátora 0,19 € 19.03.2018 14.03.2018 Orange Slovensko, a.s
41. 2018 služby mobilného operátora 50,20 € 19.03.2018 14.03.2018 Orange Slovensko, a.s
40. 2018 telefón Samsung Galaxy 476,10 € 19.03.2018 19.03.2018 Orange Slovensko, a.s
39. 2018 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 20,40 € 19.03.2018 12.03.2018 SOZA
38. 2018 mäso pre ŠJ 64,12 € 19.03.2018 02.03.2018 Jozef Kumančík
37. 2018 zimná údržba 1 360,80 € 19.03.2018 31.12.2999 Radovan Zvonár, palivové drevo
36. 2018 výroba obecných novín 272,04 € 19.03.2018 31.12.2999 Martin Hanic - REPRO
35. 2018 vyúčtovacia faktúra za plyn 160,52 € 05.03.2018 05.03.2018 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
34. 2018 záloha na pracovnú cestu do Čiech 500,00 € 01.03.2018 01.03.2018 ZMO, región JE
33. 2018 doména, služby webhostingu a e-mail 124,80 € 01.03.2018 26.02.2018 RCY, s.r.o.
32. 2018 mapy VKÚ 180,00 € 01.03.2018 21.02.2018 VKÚ Harmanec, s.r.o.
31. 2018 potraviny pre ŠJ 391,80 € 23.02.2018 19.02.2018 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
30. 2018 služby mobilnej siete 25,99 € 23.02.2018 23.02.2018 Slovak Telekom, a.s.