Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
92. 2019 kancelársky a hygienický materiál 101,67 € 20.05.2019 20.05.2019 PAPERA s.r.o.
91. 2019 faktúra za plyn 247,72 € 16.05.2019 16.05.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
90. 2019 servisný poplatok za kamerový systém 60,00 € 16.05.2019 16.05.2019 AMIMA s.r.o.
89. 2019 výkon zodpovednej osoby 46,80 € 13.05.2019 07.05.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
88. 2019 zriadenie vodovodnej prípojky 162,08 € 13.05.2019 10.05.2019 Trnavská vodárenská spoločnosť
87. 2019 mäso pre ŠJ 83,14 € 13.05.2019 02.05.2019 Marek Kumančík - mäsiarstvo
86. 2019 služby mobilného operátora 9,48 € 13.05.2019 13.05.2019 Orange Slovensko, a.s
85. 2019 služby mobilného operátora 53,05 € 13.05.2019 13.05.2019 Orange Slovensko, a.s
84. 2019 školské mlieko 2,52 € 03.05.2019 25.04.2019 Syráreň Havran, a.s.
83. 2019 servis vlastného WC 48,00 € 03.05.2019 29.04.2019 Ekotoalety s.r.o.
82. 2019 potraviny pre ŠJ 304,40 € 24.04.2019 16.04.2019 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
81. 2019 služby mobilnej siete 23,99 € 24.04.2019 24.04.2019 Slovak Telekom, a.s.
80. 2019 vývoz komunálneho odpadu 1 148,53 € 24.04.2019 18.04.2019 FCC Trnava, s.r.o.
79. 2019 tonery 84,00 € 24.04.2019 16.04.2019 Magic Print s.r.o.
78. 2019 služby technika PO a BOZP 163, € 24.04.2019 12.04.2019 Firecontrol Safety, s.r.o.
77. 2019 kuchynský odpad 12,00 € 24.04.2019 12.04.2019 FCC Trnava, s.r.o.
76. 2019 výkopové a zemné práce 1 546,80 € 24.04.2019 24.04.2019 Milan Genčúr BMG
75. 2019 služby pevnej siete 35,50 € 24.04.2019 18.04.2019 Slovak Telekom, a.s.
74. 2019 faktúra za plyn 247,72 € 24.04.2019 16.04.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
73. 2019 faktúra za elektrinu 743,52 € 24.04.2019 16.04.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.