Obec Lošonec

Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ Príloha
79. 2017 mäso do ŠJ 76,08 € 27.04.2017 25.04.2017 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
78. 2017 mäso do MŠ 19,12 € 27.04.2017 25.04.2017 Jozef Kumančík
77. 2017 stoly 2865,00 € 27.04.2017 27.04.2017 CHALSKO, s.r.o.
76. 2017 drvenie haluzoviny 270,00 € 27.04.2017 24.04.2017 Ľuboš Genčúr
75. 2017 čistiace prostriedky 47,46 € 27.04.2017 24.04.2017 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
74. 2017 potraviny MŠ 123,89 € 27.04.2017 24.04.2017 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
73. 2017 solárne fólie 160,00 € 27.04.2017 21.04.2017 Hrehuš Marián - XTREMFOL
72. 2017 vyhlásenie verejného obstarávania 500,00 € 27.04.2017 24.04.2017 VOLUMA s.r.o.
71. 2017 vypracovanie žiadosti o NFP 2640,00 € 27.04.2017 20.04.2017 Support & Consulting s.r.o.
70. 2017 školské ovocie 12,71 € 27.04.2017 24.04.2017 Plantex s.r.o.
69. 2017 služby mobilnej siete 31,49 € 27.04.2017 24.04.2017 Slovak Telekom, a.s.
68. 2017 faktúra za plyn 239,65 € 20.04.2017 18.04.2017 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
67. 2017 faktúra za elektrinu 463,49 € 20.04.2017 18.04.2017 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
66. 2017 faktúra za elektrinu 596,37 € 20.04.2017 18.04.2017 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
65. 2017 faktúra za elektrinu 252,34 € 20.04.2017 18.04.2017 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
64. 2017 faktúra za mobilné služby 36,06 € 20.04.2017 18.04.2017 Slovak Telekom, a.s.
63. 2017 vývoz a zneškodnenie odpadu 893,90 € 20.04.2017 20.04.2017 FCC Trnava, s.r.o.
62. 2017 kuchynský odpad zo ŠJ 10,20 € 13.04.2017 13.04.2017 FCC Trnava, s.r.o.
61. 2017 faktúra za služby mobilného operátora 2,00 € 13.04.2017 13.04.2017 Orange Slovensko, a.s
60. 2017 faktúra za služby mobilného operátora 9,48 € 13.04.2017 13.04.2017 Orange Slovensko, a.s