Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
2021500039 2021 OOPP na testovanie - COVID-19 324,60 € 23.02.2021 16.02.2021 PHARMOS a.s.
2021500038 2021 preklad resumé do NJ - publikácia o Lošonci 167,40 € 23.02.2021 23.02.2021 Mgr. Jana Kličová
2021500037 2021 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov 38,40 € 23.02.2021 23.02.2021 SLOVGRAM
2021500036 2021 služby mobilnej siete 18,00 € 23.02.2021 23.02.2021 Slovak Telekom, a.s.
2021500035 2021 služby pevnej siete 35,17 € 23.02.2021 16.02.2021 Slovak Telekom, a.s.
2021500034 2021 faktúra za plyn 289,79 € 23.02.2021 16.02.2021 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
2021500033 2021 aktualizácia programov 282,00 € 23.02.2021 12.02.2021 TOPSET Solutions s.r.o.
2021500032 2021 vývoz odpadu 1 258,70 € 23.02.2021 19.02.2021 FCC Trnava, s.r.o.
2021500031 2021 kuchynský odpad zo ŠJ 12,00 € 23.02.2021 12.02.2021 FCC Trnava, s.r.o.
2021500030 2021 PaM - ročný prístup do online časopisu 63,36 € 23.02.2021 25.01.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
2021500029 2021 VSSR - ročný prístup 165,00 € 23.02.2021 25.01.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
2021500028 2021 servisný poplatok za kamerový systém 60,00 € 23.02.2021 12.02.2021 AMIMA s.r.o.
2021500027 2021 výkon zodpovednej osoby 46,80 € 23.02.2021 08.02.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
2021500026 2021 stravné lístky 512,40 € 23.02.2021 01.02.2021 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
2021500025 2021 rozmetadlo + plachta 538,60 € 23.02.2021 15.01.2021 GUDE Slovakia, s.r.o.
2021500024 2021 osvedčovacie knihy 38,20 € 23.02.2021 03.02.2021 ŠEVT, a.s.
2021500023 2021 vypracovanie návrhu Zmeny 05/2020 ÚPN obce 240,00 € 23.02.2021 04.02.2021 Ing.arch. Eva Krupová
2021500022 2021 OOPP na testovanie - COVID-19 368,04 € 23.02.2021 04.02.2021 PHARMOS a.s.
2021500021 2021 odpojenie vianočného osvetlenia 120,00 € 23.02.2021 08.02.2021 Dormane, s.r.o.
2021500020 2021 stojany na dezinfekciu 210,00 € 23.02.2021 27.01.2021 Office-gastro s.r.o.