Obec Lošonec

Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
295. 2018 vyúčtovacia faktúra za elektrinu 397,74 € 18.01.2019 17.01.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
294. 2018 školské ovocie 9,57 € 18.01.2019 10.01.2019 Plantex s.r.o.
293. 2018 potraviny pre ŠJ 291,18 € 18.01.2019 10.01.2019 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
292. 2018 vyúčtovacia faktúra za elektrinu 33,61 € 18.01.2019 17.01.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
291. 2018 vyúčtovacia faktúra za elektrinu 115,78 € 18.01.2019 17.01.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
290. 2018 služby pevnej siete 35,27 € 18.01.2019 18.01.2019 Slovak Telekom, a.s.
289. 2018 služby technika PO a BOZP 171,50 € 18.01.2019 14.01.2019 Firecontrol Safety, s.r.o.
288. 2018 aktualizácia programu 8,40 € 18.01.2019 18.01.2019 TOPSET Solutions s.r.o.
287. 2018 služby mobil.operátora 9,48 € 14.01.2019 14.01.2019 Orange Slovensko, a.s
286. 2018 služby mobilného operátora 58,88 € 11.01.2019 16.01.2019 Orange Slovensko, a.s
285. 2018 audítorské overenie IÚZ a výročnej správy za rok 2017 720,00 € 11.01.2019 10.01.2019 MAKROAUDIT, s.r.o.
284. 2018 vystúpenie DFS Čerešenka na vianočnom koncerte 50,00 € 27.12.2018 27.12.2018 DFS Čerešenka, OZ Smolenická Čerešenka
283. 2018 prenájom priestorov 151,80 € 27.12.2018 21.12.2018 RIOS s.r.o.
282. 2018 pracovné odevy 409,56 € 27.12.2018 27.12.2018 Lukáš Minarovič, osobné ochranné pracovné prostriedky
281. 2018 mäso pre ŠJ 58,20 € 21.12.2018 21.12.2018 Marek Kumančík - mäsiarstvo
280. 2018 víťazné poháre 57,70 € 21.12.2018 20.12.2018 Victoria Ag Art, s.r.o.
279. 2018 ročná licencia a udržiavací poplatok 225,63 € 21.12.2018 20.12.2018 KEO s.r.o.
278. 2018 potraviny pre ŠJ 334,89 € 21.12.2018 20.12.2018 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
277. 2018 časopisy pre MŠ 26,20 € 21.12.2018 10.12.2018 Slovenská pošta, a.s.
276. 2018 didaktické pomôcky pre predškolákov 223,50 € 21.12.2018 19.12.2018 Nomiland, s.r.o.