Obec Lošonec

Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
220. 2017 služby mobilného operátora 2,00 € 13.11.2017 15.11.2017 Orange Slovensko, a.s
219. 2017 služby mobilného operátora 9,48 € 13.11.2017 15.11.2017 Orange Slovensko, a.s
218. 2017 služby mobilného operátora 59,20 € 13.11.2017 15.11.2017 Orange Slovensko, a.s
217. 2017 publikácia 14,40 € 13.11.2017 10.11.2017 Wolters Kulwer, s.r.o.
216. 2017 projekt pre stavebné povolenie "Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu...." 1920,00 € 13.11.2017 30.11.-0001 IN-PRO s.r.o.
215. 2017 tonery 81,89 € 02.11.2017 26.10.2017 Stanislav Dubec
214. 2017 vlajky SR 28.01 € 02.11.2017 02.11.2017 Obchod - SVK, s.r.o.
213. 2017 urbanisticko-architektonická štúdia "Obnova verejných priestranstiev" 5350,00 € 02.11.2017 23.10.2017 ARCH 71 s.r.o.
212. 2017 vystúpenie DFS Čerešenka - Mesiac úcty k starším 50,00 € 02.11.2017 02.11.2017 DFS Čerešenka, OZ Smolenická Čerešenka
211. 2017 poštové poukazy 8,87 € 25.10.2017 16.10.2017 Slovenská pošta, a.s.
210. 2017 potraviny pre ŠJ 410,64 € 23.10.2017 23.10.2017 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
209. 2017 mäso do ŠJ 39,68 € 23.10.2017 18.10.2017 Daniel Manca
208. 2017 váha do ŠJ 168,00 € 23.10.2017 20.10.2017 VÁHY PILÁT, s.r.o.
207. 2017 mäso do ŠJ 48,81 € 23.10.2017 16.10.2017 Daniel Manca
206. 2017 jar 3,76 € 23.10.2017 23.10.2017 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
205. 2017 čistiace prostriedky 51,17 € 23.10.2017 23.10.2017 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
204. 2017 vyúčtovacia faktúra za elektrinu 107,41 € 23.10.2017 23.10.2017 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
203. 2017 tonery 26,99 € 23.10.2017 12.10.2017 Stanislav Dubec
202. 2017 fa za služby mobilnej siete 31,09 € 23.10.2017 23.10.2017 Slovak Telekom, a.s.
201. 2017 kancelárske potreby 84,60 € 23.10.2017 23.10.2017 PAPERA s.r.o.