Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
153. 2019 služby pevnej siete 35,17 € 18.07.2019 18.07.2019 Slovak Telekom, a.s.
152. 2019 čistenie priekop a úprava miestnej komunikácie 2 990,40 € 18.07.2019 15.07.2019 Milan Genčúr BMG
151. 2019 kuchynský odpad zo ŠJ 12,00 € 16.07.2019 12.07.2019 FCC Trnava, s.r.o.
150. 2019 akcia Hurá prázdniny 300,00 € 16.07.2019 08.07.2019 Zábava, s.r.o.
149. 2019 faktúra za elektrinu 210,00 € 16.07.2019 16.07.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
148. 2019 faktúra za elektrinu 243,63 € 16.07.2019 16.07.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
147. 2019 faktúra za elektrinu 459,26 € 16.07.2019 16.07.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
146. 2019 faktúra za elektrinu 743,52 € 16.07.2019 16.07.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
145. 2019 faktúra za plyn 247,72 € 16.07.2019 16.07.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
144. 2019 kontrola hasiacich prístrojov, spotrebný materiál k hydrantom 96,24 € 12.07.2019 12.07.2019 Firecontrol Safety, s.r.o.
143. 2019 služby technika PO a BOZP, školenie zamestnancov BOZP a OOP 232,80 € 12.07.2019 12.07.2019 Firecontrol Safety, s.r.o.
142. 2019 jednorázový riad 134,04 € 12.07.2019 10.07.2019 NITOCON s.r.o.
141. 2019 tonery 48,93 € 12.07.2019 08.07.2019 Gigaprint.sk, s.r.o.
140. 2019 farby na tvár 75,23 € 12.07.2019 03.07.2019 Mgr. Lenka Hošková
139. 2019 stavebný dozor - dom smútku 200,00 € 12.07.2019 12.07.2019 Peter Bobek - dozorná a realizačná činnosť
138. 2019 predplatné "Predškolská výchova" 3,60 € 12.07.2019 17.06.2019 Slovenská pošta, a.s.
137. 2019 výkon zodpovednej osoby 46,80 € 12.07.2019 04.07.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
136. 2019 oprava cesty ku kostolu 19 997,64 € 12.07.2019 12.07.2019 CS, s.r.o.
135. 2019 služby mobilného operátora 10,99 € 12.07.2019 12.07.2019 Orange Slovensko, a.s
134. 2019 služby mobilného operátora 5,23 € 12.07.2019 12.07.2019 Orange Slovensko, a.s