Obec Lošonec

Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
178. 2017 výrub pagaštana konského 87,60 € 08.09.2017 18.09.2017 Ľuboš Genčúr
177. 2017 služby pevnej siete 35,32 € 08.09.2017 18.09.2017 Slovak Telekom, a.s.
176. 2017 odborná prehliadka plynových zariadení 180,00 € 08.09.2017 08.09.2017 Rábara Peter
175. 2017 služby mobil.operátora 2,00 € 08.09.2017 14.09.2017 Orange Slovensko, a.s
174. 2017 služby mobil.operátora 9,48 € 08.09.2017 14.09.2017 Orange Slovensko, a.s
173. 2017 služby mobil.operátora 0,06 € 08.09.2017 14.09.2017 Orange Slovensko, a.s
172. 2017 služby mobil.operátora 52,60 € 08.09.2017 14.09.2017 Orange Slovensko, a.s
171. 2017 vlajkové stožiare 104. € 08.09.2017 31.12.2099 CREATIVE SK, s.r.o.
170. 2017 vystúpenie Karpatskí valaškári 200,00 € 30.08.2017 30.08.2017 KOROMPA, o.z., folkl. sk. Karpatskí Valaškári
169. 2017 OOPP 277.82 € 30.08.2017 30.08.2017 Lukáš Minarovič, osobné ochranné pracovné prostriedky
168. 2017 územnoplánovacia dokumentácia 1080,00 € 25.08.2017 15.08.2017 Ing.arch. Eva Krupová
167. 2017 koberec do MŠ 223,10 € 25.08.2017 10.08.2017 ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
166. 2017 zníženie bilancie platby za elektrinu 54,96 € 25.08.2017 25.08.2017 Energet, s.r.o.
165. 2017 potraviny pre ŠJ 176,48 € 25.08.2017 31.12.2099 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
164. 2017 vodné 221,21 € 25.08.2017 25.08.2017 Trnavská vodárenská spoločnosť
163. 2017 materiál pre DHZO 870,70 € 23.08.2017 21.08.2017 PYROKOMPLET s.r.o.
162. 2017 faktúra za služby mobilnej siete 30,89 € 23.08.2017 23.08.2017 Slovak Telekom, a.s.
161. 2017 vytýčenie hraníc, identifikácia pozemkov 800,00 € 23.08.2017 23.08.2017 Ing. Jozef Fančovič
160. 2017 tonery do MŠ 68,77 € 21.08.2017 10.08.2017 Soft-Tech, s.r.o.
159. 2017 vývoz a zneškodnenie odpadu 685,97 € 21.08.2017 21.08.2017 FCC Trnava, s.r.o.