Obec Lošonec

Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
142. 2018 kuchynský odpad 12,00 € 16.07.2018 12.07.2018 FCC Trnava, s.r.o.
141. 2018 repro sada 265,00 € 16.07.2018 16.07.2018 Pavol Marček
140. 2018 služby mobilného operátora 9,48 € 16.07.2018 16.07.2018 Orange Slovensko, a.s
139. 2018 služby mobilného operátora 51,30 € 16.07.2018 16.07.2018 Orange Slovensko, a.s
138. 2018 výkon zodpovednej osoby 46,80 € 12.07.2018 06.07.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
137. 2018 zriadenie vodovodnej prípojky 140,32 € 12.07.2018 12.07.2018 Trnavská vodárenská spoločnosť
136. 2018 vyúčtovacia fa za elektrinu 60,72 € 12.07.2018 11.07.2018 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
135. 2018 výkopové a zemné práce na rozšírení vodovodu 1125,48 € 12.07.2018 12.07.2018 Milan Genčúr BMG
134. 2018 domové čísla 52,20 € 12.07.2018 09.07.2018 SIGNATECH spol. s.r.o.
133. 2018 PO, BOZP 120,00 € 29.06.2018 29.06.2018 Jozef Vadovič - VADAS
132. 2018 mapy 447,96 € 29.06.2018 29.06.2018 VKÚ Harmanec, s.r.o.
131. 2018 chladnička do ŠJ 300,50 € 20.06.2018 15.06.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o.
130. 2018 časopis predškolská výchova 3,60 € 20.06.2018 12.06.2018 Slovenská pošta, a.s.
129. 2018 tonery do MŠ 69,49 € 20.06.2018 13.06.2018 Stanislav Dubec
128. 2018 kuchynský odpad zo ŠJ 12,00 € 20.06.2018 20.06.2018 FCC Trnava, s.r.o.
127. 2018 potraviny pre ŠJ 449,23 € 20.06.2018 13.06.2018 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
126. 2018 potvrdenie 100,00 € 20.06.2018 20.06.2018 Štátna ochrana prírody SR
125. 2018 služby mobilného operátora 25,99 € 20.06.2018 20.06.2018 Slovak Telekom, a.s.
124. 2018 vývoz odpadu a zametanie miestnej komunikácie 1 712,89 € 20.06.2018 20.06.2018 FCC Trnava, s.r.o.
123. 2018 mäso pre ŠJ 97,63 € 20.06.2018 12.06.2018 Jozef Kumančík