Obec Lošonec

Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ Príloha
140. 2017 vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 882,15 € 20.07.2017 20.07.2017 FCC Trnava, s.r.o.
139. 2017 faktúra za elektrinu 252,91 € 20.07.2017 17.07.2017 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
138. 2017 faktúra za elektrinu 597,83 € 20.07.2017 17.07.2017 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
137. 2017 fa za elektrinu 210,00 € 20.07.2017 17.07.2017 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
136. 2017 fa za plyn 239,65 € 20.07.2017 20.07.2017 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
135. 2017 pevná linka 35,27 € 20.07.2017 18.07.2017 Slovak Telekom, a.s.
134. 2017 orez stromov 47,00 € 20.07.2017 20.07.2017 Ľuboš Genčúr
133. 2017 fa za mobilné služby 2,00 € 20.07.2017 13.07.2017 Orange Slovensko, a.s
132. 2017 fa za mobilné služby 9,48 € 20.07.2017 13.07.2017 Orange Slovensko, a.s
131. 2017 fa za mobilné služby 2,47 € 20.07.2017 13.07.2017 Orange Slovensko, a.s
130. 2017 fa za mobilné služby 50,51 € 20.07.2017 13.07.2017 Orange Slovensko, a.s
129. 2017 tonery 35,27 € 20.07.2017 06.07.2017 Stanislav Dubec
128. 2017 kuchynský odpad zo ŠJ 10,20 € 20.07.2017 20.07.2017 FCC Trnava, s.r.o.
127. 2017 vývoz žumpy - čističky 48,00 € 20.07.2017 20.07.2017 PD Smolenice
126. 2017 posudková činnosť 2016 60,00 € 20.07.2017 13.07.2017 Obec Malženice
125. 2017 oprava miestnej komunikácie 2 048,74 € 20.07.2017 03.07.2017 BAVARD, s.r.o.
124. 2017 kancelárske potreby 54,32 € 20.07.2017 13.07.2017 PAPERA s.r.o.
123. 2017 výmena ističov, odborná prehliadka 420,00 € 20.07.2017 20.07.2017 Peter Adámek st.
122. 2017 čistenie miestnych komunikácií 570,00 € 20.07.2017 20.07.2017 BellCon s.r.o.
121. 2017 časopis Predškolská výchova 3,60 € 30.06.2017 19.06.2017 Slovenská pošta, a.s.