Obec Lošonec

Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
265. 2017 audit - overenie účtovnej závierky 2016 240,00 € 04.01.2018 03.01.2018 Ekoauditor, spol. s.r.o
264. 2017 povinné vzdelávanie 50,00 € 28.12.2017 11.12.2017 Spoločnosť mediátorov Slovenska
263. 2017 školské ovocie 11,56 € 28.12.2017 21.12.2017 Plantex s.r.o.
262. 2017 potraviny pre ŠJ 440,88 € 28.12.2017 15.12.2017 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
261. 2017 predplatné časopisy MŠ 26,20 € 28.12.2017 30.11.2017 Slovenská pošta, a.s.
260. 2017 vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu 1 426,22 € 21.12.2017 21.12.2017 FCC Trnava, s.r.o.
259. 2017 kuchynský odpad zo ŠJ 10,20 € 21.12.2017 21.12.2017 FCC Trnava, s.r.o.
258. 2017 služby mobilného operátora 32,48 € 21.12.2017 21.12.2017 Slovak Telekom, a.s.
257. 2017 mäso pre ŠJ 45,41 € 21.12.2017 11.12.2017 Daniel Manca
256. 2017 pevné linky 35,42 € 21.12.2017 18.12.2017 Slovak Telekom, a.s.
255. 2017 verejné obstarávanie - obnova DS 540. € 21.12.2017 21.12.2017 PROTEUS s.r.o.
254. 2017 zmena ÚPD 2 676,00 € 21.12.2017 14.12.2017 Ing.arch. Eva Krupová
253. 2017 licencia a udržiavací poplatok 2018 237,28 € 21.12.2017 14.12.2017 KEO s.r.o.
252. 2017 orez stromov 171,90 € 21.12.2017 21.12.2017 Ľuboš Genčúr
251. 2017 poradenské a konzultačné služby - obnova DS 1 500,00 € 21.12.2017 07.12.2017 JLM - CONSULTING, s.r.o.,
250. 2017 odborné poradenstvo 54,96 € 21.12.2017 21.12.2017 Energet, s.r.o.
249. 2017 služby mobilného operátora 2,00 € 21.12.2017 14.12.2017 Orange Slovensko, a.s
248. 2017 služby mobilného operátora 9,48 € 21.12.2017 14.12.2017 Orange Slovensko, a.s
247. 2017 služby mobilného operátora 1,38 € 21.12.2017 14.12.2017 Orange Slovensko, a.s
146. 2017 služby mobilného operátora 55,60 € 21.12.2017 14.12.2017 Orange Slovensko, a.s