Obec Lošonec

Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
98. 2018 školské ovocie 1,34 € 21.05.2018 17.05.2018 Plantex s.r.o.
97. 2018 faktúra za plyn 212,55 € 21.05.2018 17.05.2018 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
96. 2018 odvoz komunálneho odpadu 944,58 € 21.05.2018 21.05.2018 FCC Trnava, s.r.o.
95. 2018 kuchynský odpad zo ŠJ 12,00 € 21.05.2018 17.05.2018 FCC Trnava, s.r.o.
94. 2018 telekomunikačné služby 25,99 € 21.05.2018 23.05.2018 Slovak Telekom, a.s.
93. 2018 potraviny pre ŠJ 456,82 € 14.05.2018 10.05.2018 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
92. 2018 telekomunikačné služby 35,17 € 14.05.2018 18.05.2018 Slovak Telekom, a.s.
91. 2018 mäso do ŠJ 74,03 € 14.05.2018 10.05.2018 Jozef Kumančík
90. 2018 kancelársky materiál 59,34 € 14.05.2018 18.05.2018 PAPERA s.r.o.
89. 2018 tonery 45,33 € 14.05.2018 04.05.2018 Gigaprint.sk, s.r.o.
88. 2018 poplatok za vyjadrenie 120,00 € 14.05.2018 04.05.2018 SPP - distribúcia, a.s.
87. 2018 kombi príruba 134,30 € 14.05.2018 14.05.2018 AQUAGAS, spol. s r.o.
86. 2018 vodoinštalačný materiál 1483,22 € 14.05.2018 31.12.2099 AQUAGAS, spol. s r.o.
85. 2018 výkon zodpovednej osoby 46,80 € 14.05.2018 03.05.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
84. 2018 služby mobilného operátora 9,48 € 14.05.2018 14.05.2018 Orange Slovensko, a.s
83. 2018 služby mobilného operátora 65,25 € 14.05.2018 14.05.2018 Orange Slovensko, a.s
82. 2018 pedagogická literatúra 49,89 € 03.05.2018 02.05.2018 Martinus.sk - Internetové kníhkupectvo, Martinus, s.r.o.
81. 2018 kontrola hasiacich prístrojov 48,00 € 03.05.2018 03.05.2018 Jozef Vadovič - VADAS
80. 2018 maľované mapy 360,00 € 30.04.2018 12.04.2018 CBS spol, s.r.o.
79. 2018 rúry PP korug 1996,12 € 30.04.2018 14.05.2018 Plastika a.s.