Obec Lošonec

Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ Príloha
99. 2017 vývoz komunálneho odpadu 950,01 € 22.05.2017 19.05.2017 FCC Trnava, s.r.o.
98. 2017 zametanie miestnej komunikácie 380,82 € 22.05.2017 19.05.2017 FCC Trnava, s.r.o.
97. 2017 faktúra za služby mobilnej siete 31,28 € 22.05.2017 22.05.2017 Slovak Telekom, a.s.
96. 2017 spracovanie žiadosti RVPK 600,00 € 21.05.2017 19.05.2017 AXATEM Projekt s.r.o.
95. 2017 jarná deratizácia 60,00 € 21.05.2017 19.05.2017 Ladislav Kaľuha, DDD Alfa
94. 2017 fa za služby pevnej siete 35,56 € 21.05.2017 18.05.2017 Slovak Telekom, a.s.
93. 2017 fa za plyn 239,65 € 21.05.2017 17.05.2017 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
92. 2017 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. verejného rozhlasu 38,50 € 21.05.2017 11.05.2017 SLOVGRAM
91. 2017 fa za služby mobilného operátora 2,00 € 21.05.2017 15.05.2017 Orange Slovensko, a.s
90. 2017 fa za služby mobilného operátora 9,48 € 21.05.2017 15.05.2017 Orange Slovensko, a.s
89. 2017 fa za služby mobilného operátora 1,90 € 21.05.2017 15.05.2017 Orange Slovensko, a.s
88. 2017 fa za služby mobilného operátora 52,20 € 21.05.2017 15.05.2017 Orange Slovensko, a.s
87. 2017 kuchynský odpad zo ŠJ 10,20 € 21.05.2017 15.05.2017 FCC Trnava, s.r.o.
86. 2017 PD - návrh urbanistickej štúdie Záhumenice 480,00 € 21.05.2017 12.05.2017 Ing. Edita Kolesárová
85. 2017 poličky 200,00 € 21.05.2017 19.05.2017 Patrik Ondrejíček STOLÁRSTVO
84. 2017 zriadenie vodovodnej prípojky na parc. č. 97/2 167,26 € 21.05.2017 10.05.2017 Trnavská vodárenská spoločnosť
83. 2017 polohopisný a výškopisný plán Záhumenice II 600,00 € 21.05.2017 10.05.2017 Ing. Jozef Fančovič
82. 2017 kontrola hasiacich prístrojov 38,70 € 21.05.2017 05.05.2017 Jozef Vadovič - VADAS
81. 2017 Elektronizácia služieb 265,20 € 21.05.2017 19.05.2017 Lomtec.com a.s.
80. 2017 laminátor, rezačka 84,28 € 15.05.2017 26.04.2017 Alemat. cz, spol. s r.o.