Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
2020500175 2020 služby pevnej siete 35,17 € 21.09.2020 14.09.2020 Slovak Telekom, a.s.
2020500174 2020 faktúra za plyn 220,64 € 21.09.2020 14.09.2020 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
2020500173 2020 vývoz žumpy 288,00 € 21.09.2020 08.09.2020 PD Smolenice
2020500172 2020 výkon zodpovednej osoby 46,80 € 21.09.2020 08.09.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
2020500171 2020 kancelársky softvér MS Office 365 97,69 € 21.09.2020 26.08.2020 Alza.sk s.r.o.
2020500170 2020 potraviny pre MŠ 202,33 € 21.09.2020 26.08.2020 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
2020500169 2020 stravné lístky 512,40 € 21.09.2020 25.08.2020 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
2020500168 2020 tepovanie koberca 60,00 € 21.09.2020 26.08.2020 Tomáš Hrdlička
2020500167 2020 predplatné časopisu Stromáčik 29,00 € 21.09.2020 27.08.2020 Strom života
2020500166 2020 zriadenie vodovodnej prípojky 230,57 € 18.09.2020 20.08.2020 Trnavská vodárenská spoločnosť
2020500165 2020 palivové drevo do MŠ 1 625,00 € 18.09.2020 14.09.2020 Radovan Zvonár, palivové drevo
2020500164 2020 služby mobilnej siete 10,00 € 26.08.2020 24.08.2020 Orange Slovensko, a.s
2020500163 2020 služby mobilnej siete 56,60 € 26.08.2020 24.08.2020 Orange Slovensko, a.s
2020500162 2020 služby mobilnej siete 18,00 € 26.08.2020 24.08.2020 Slovak Telekom, a.s.
2020500161 2020 vývoz odpadu 1 461,12 € 20.08.2020 20.08.2020 FCC Trnava, s.r.o.
2020500160 2020 palivové drevo do MŠ 1 625,00 € 20.08.2020 17.08.2020 Radovan Zvonár, palivové drevo
2020500159 2020 kuchynský odpad zo ŠJ 12,00 € 20.08.2020 17.08.2020 FCC Trnava, s.r.o.
2020500158 2020 odborná prehliadka a odborná skúška na vyhradenom plynovom zariadení 180,00 € 20.08.2020 17.08.2020 Rábara Peter
2020500157 2020 odborná prehliadka a odborná skúška na vyhradenom plynovom zariadení 385,00 € 20.08.2020 17.08.2020 Rábara Peter
2020500156 2020 vyjadrenie k PD 86,40 € 20.08.2020 11.08.2020 Trnavská vodárenská spoločnosť