Zápisnice Obecného zastupiteľstva

Rok 2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2020 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.9.2020 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 8.9.2020 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.6.2020 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.3.2020 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.1.2020 Zápisnica

 

Rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2019 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.11.2019 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 6.8.2019 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.6.2019 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.4.2019 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.2.2019 Zápisnica

 

Rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2018 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.11.2018 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.10.2018 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 6.8.2018 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.6.2018 Zápisnica
Zápinica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 23.4.2018 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.4.2018 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 5.4.2018 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 8.3.2018 Zápisnica

 

Rok 2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 6.12.2017 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.10.2017 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecního zastupiteľstva zo dňa 9.10.2017 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.9.2017 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.6.2017 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 3.5.2017 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.3.2017 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.1.2017 Zápisnica

 

Rok 2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2016 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.10.2016 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.9.2016 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.9.2016 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.6.2016 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 6.6.2016 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.3.2016  Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2016 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 4.2.2016 Zápisnica

 

Rok 2015

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 23.12.2015 Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2015

Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.11.2015 Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.11.2015

Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.9.2015 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.8.2015 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.8.2015 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.6.2015 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 23.4.2015 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.4.2015 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.3.2015 Zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.2.2015 Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 8.1.2015 

Zápisnica

 

 

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk