Zmeny a doplnky 3/2017 (Aktuálne)

Grafická časť 08 Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zastavanom území PDF
Grafická časť 07 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny PDF
Grafická časť 06 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a LPF PDF
Grafická časť 05 Energetika a telekomunikácie PDF
Grafická časť 04 Vodné hospodárstvo PDF
Grafická časť 03 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia PDF
Grafická časť 02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia PDF
Grafická časť 01 Širšie vzťahy PDF

 

Textová časť

C Záväzná časť

PDF
PDF (Schéma č.1)

PDF (Schéma č.2)

A2 Riešenie zmien a doplnkov
A1 Základné údaje

  

Zverejnené: 25.5.2018

Aktualizované: 25.5.2018

 

 

Zmeny a doplnky 3/2017

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE (PDF)

Príloha č.1 (PDF)

Príloha č.2 (PDF)

Príloha č.3 (PDF)

 

Zmeny a doplnky 2/2014

Grafická časť 08 Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zastavanom území PDF
Grafická časť 07 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny PDF
Grafická časť 06 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a LPF PDF
Grafická časť 05 Energetika a telekomunikácie PDF
Grafická časť 04 Vodné hospodárstvo PDF
Grafická časť 03 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia PDF
Grafická časť 02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia PDF
Grafická časť 01 Širšie vzťahy PDF

 

 

Textová časť

C Záväzná časť

 

PDF
PDF (Príloha č.1)

A2 Riešenie územného plánu
A1 Základné údaje

  

Riešenie 9/2007

Grafická časť 08 Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zastavanom území PDF
Grafická časť 07 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny PDF
Grafická časť 06 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a LPF PDF
Grafická časť 05 Energetika a telekomunikácie PDF
Grafická časť 04 Vodné hospodárstvo PDF
Grafická časť 03 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia PDF
Grafická časť 02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia PDF
Grafická časť 01 Širšie vzťahy PDF

 

Textová časť C Záväzná časť PDF
Textová časť B Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a LPF PDF
PDF(príloha)
Textová časť A2 Riešenie územného plánu PDF
PDF (Schéma č.1)
PDF(Schéma č.2)
A1 Základné údaje

 

 

Textová časť

C Záväzná časť

 

PDF
PDF (Príloha č.1)

A2 Riešenie územného plánu
A1 Základné údaje

  

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk