Úradná tabuľa

Gynekológ Smolenice oznam

Gynekologická ambulancia MUDr. Jankovského v Smoleniciach Vám oznamuje, že od 15.07.2019 do 26.07.2019 nebude ordinovať.

Ordinovať bude iba dňa 12.07.2019 a to súrne prípady do 11,00 hod.

Návrh VZN č. 1/2019 o príspevkoch v MŠ a ŠJ

Obec Lošonec v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

Otvoriť návrh VZN

 

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk