Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

OZNÁMENIE

 

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

23.10.2019

 

Martin Vičík, dátum narodenia 27.02.1958

 

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec Lošonec.

V Lošonci dňa 23.10.2019

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu na stiahnutie

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk