Úradná tabuľa

Verejná vyhláška Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 

Ohlasovňa pobytu Lošonec na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

26.06.2020

Roman Havelka, dátum narodenia 18.01.1984

Miestom nového trvalého pobytu je obec Lošonec.

V Lošonci dňa 26.06.2020

 

Výzva na podávanie žiadostí o Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lošonec

Výzva na podávanie žiadostí o Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lošonec

 

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že v zmysle platného Všeobecného nariadenia č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Lošonec, obec Lošonec zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu obce Lošonec.

Žiadatelia o zmeny a doplnky územného plánu môžu podávať žiadosti o zmeny a doplnky Územného plánu v termíne do 31.08.2020.

Po skončení obdobia na podanie žiadostí o zmeny a doplnky územného plánu budú žiadosti odovzdané na posúdenie obecnému zastupiteľstvu.

Žiadateľ o vykonanie zmien a doplnkov územného plánu pri podaní žiadosti uhradí v hotovosti do pokladnice na Obecnom úrade v Lošonci

fixný preddavok v sume 50,- Eur. V prípade zamietnutia žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu bude preddavok žiadateľovi vrátený. V prípade schválenia žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu, bude fixný poplatok odrátaný z celkových nákladov žiadateľa. Vykonanie zmien a doplnkov je možné aj individuálne k jednej žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu za predpokladu, že žiadateľ si uhradí náklady spojené s vykonaním zmien v územnom pláne vo výške 100 % a to platí aj v prípade urgentných žiadostí. Žiadosti, ktoré budú podané po termíne, t.j. po 31.08.2020, budú zaradené do ďalšieho termínu podávania žiadostí, t.j. do 31.08. nasledujúceho roka.

Zverejnené dňa 26.06.2020

Oznam MUDr. Stipanitz

Ambulancia pre dospelých v Smoleniciach MUDr. Stipanitz Vám oznamuje, že v utorok dňa 26.05.2020 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch bude zastupovať ambulancia v Trstíne. 

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk