Úradná tabuľa

Veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v našej obci sú umiestnené

veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad  na dvoch

miestach:

 - pri cintoríne

 - na hornom konci pri č.d. 96.

 

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov umiestňovali iba

komunálny odpad. Prosíme Vás, aby ste do kontajnerov

nedávali napr. elektroodpad, pneumatiky, bioodpad, papier,

sklo, kovy a podobne.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Verejná vyhláška z pozemkového a lesného odboru

Oprava nesprávneho písomného vyhotovenia rozhodnutia č.OU-TT-PLO-2019000171 zo dňa 28.01.2019 o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v k .ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky.

Attachments:
Download this file (sken_2832019_0001.pdf)Verejná vyhláška1053 kB

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk