Obec Lošonec

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.09.2016

 

Vážení občania,

 

Oznamujeme Vám, že v utorok dňa 13.09.2016 o 18,00 h

sa v zasadačke Obecného úradu v Lošonci uskutoční zasadnutie

Obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

Zmluvy na hrobové miesta

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že na Obecnom úrade sú pripravené nové nájomné zmluvy na hrobové miesta, ktoré si

môžete prísť prevziať na Obecný úrad v Lošonci počas úradných hodín.

 

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk