Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OcZ 31.03.2016

Logo losonec male

 Starosta obce Lošonec

Mgr. Juraj Rábara

POZVÁNKA

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci,

ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2016 (vo štvrtok) o 17.30 h

v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
  2. Prerokovanie zvýšenia platu starostu.
  3. Rôzne.
  4. Diskusia obyvateľov obce.
  5. Interpelácie poslancov.
  6. Záver.

 

 

Na zasadnutie OcZ pozývam poslancov a obyvateľov obce.

                                                                                                 Mgr. Juraj Rábara

                                                                                                     starosta obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

 

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Vážení občania,

 

pozývame Vás na zasadnutie OcZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.03.2016 o 18,00 h v zasadačke Obecného úradu.

 

Bližšie informácie sú priložené v pozvánke.

 

 

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk