Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Vážení občania,

 

pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v utorok dňa 18.10.2016 o 18,00 h

v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

 

Pozvánka na stiahnutie

Verejná vyhláška - deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09

vyzýva na realizáciu tohto opatrenia:

 

vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)

v termíne od 01.10.2016 do 15.11.2016.

 

Pre viac informácií kliknite na odkaz Verejná vyhláška.

 

Zverejnená dňa: 04.10.2016

Návšteva školy - oznámenie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava (ÚPSVaR)

oznamuje občanom, pre nárok na prídavok na dieťa,

aby potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy

na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa, na

školský rok 2016/2017 predložili osobne alebo zaslali

poštou na ÚPSVaR Trnava - odbor sociálnych vecí

a rodiny, Jána Bottu č. 4 do 30.09.2016.

 

Tlačivá "potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej

školy" na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa

získate:

 

- stiahnutím z webovej stránky ÚPSVaR Trnava

- na ÚPSVaR

- na obecnom úrade

- alebo v škole, ktorú dieťa navštevuje.

 

V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia do

30.09.2016, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

týmto občanom prídavok na dieťa (príplatok k prídavku

na dieťa) od 1.09.2016 zastaví.

 

Prosím o kliknutie, pre stiahnutie tlačiva.

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk