Úradná tabuľa

Veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od piatka dňa 31.03.2017 budú v obci Lošonec

umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad.

Kontajnery budú umiestnené pri cintoríne a na hornom konci

pri dome č. 96.

 

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov nevhadzovali pneumatiky,

plasty, papier, železo a sklo.

 

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 27.03.2017 /v pondelok/ o 18,00 h sa uskutoční v zasadačke

Obecného úradu v Lošonci zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

 

Pozvánka na stiahnutie

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk