Úradná tabuľa

Zápis do Materskej školy Lošonec

Zápis do Materskej školy Lošonec

Materská škola v Lošonci Vám oznamuje, že zápis nových detí na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 2.5. do 12.5.2017. Žiadosti o prijatie si môžete vyzdvihnúť v triede MŠ v pracovných dňoch od 6:30 do 16:00 hod. Prijímame deti, ktoré v nasledujúcom školskom roku dovŕšia tri roky, na celodennú i poldennú dochádzku. Teší sa na Vás kolektív materskej školy!

Uvoľnenie 2-izbového nájomného bytu

Vážení občania,

obec Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom zverejňuje

uvoľnenie 2-izbového nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243.

Všetky informácie nájdete kliknutím na link Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu.

Záujemci o prenájom nájomného bytu môžu zasielať svoje žiadosti na adresu:

Obec Lošonec, Lošonec 62, 919 04 Lošonec najneskôr do 02.05.2017.

Brigáda dňa 08.04.2017

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že v sobotu dňa 08.04.2017 sa bude v obci Lošonec

konať brigáda na čistenie okolia obce.

Zraz bude o 8,30 h pri dolnej autobusovej zastávke.

O občerstvenie je postarané.

 

Vítaný je každý dobrovoľník, ktorý chce prispieť k zveľadeniu našej obce.

 

 

 

 

Drvenie orezov

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že začiatkom apríla 2017 sa budú v obci Lošonec

drviť orezy zo stromov, kríkov a viniča. Na orezy sú určené 2 zberné

miesta a to: pri cintoríne a za kostolom.

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk