Úradná tabuľa

Návšteva školy - oznámenie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava (ÚPSVaR)

oznamuje občanom, pre nárok na prídavok na dieťa,

aby potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy

na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa, na

školský rok 2016/2017 predložili osobne alebo zaslali

poštou na ÚPSVaR Trnava - odbor sociálnych vecí

a rodiny, Jána Bottu č. 4 do 30.09.2016.

 

Tlačivá "potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej

školy" na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa

získate:

 

- stiahnutím z webovej stránky ÚPSVaR Trnava

- na ÚPSVaR

- na obecnom úrade

- alebo v škole, ktorú dieťa navštevuje.

 

V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia do

30.09.2016, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

týmto občanom prídavok na dieťa (príplatok k prídavku

na dieťa) od 1.09.2016 zastaví.

 

Prosím o kliknutie, pre stiahnutie tlačiva.

Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.09.2016

 

Vážení občania,

 

Oznamujeme Vám, že v utorok dňa 13.09.2016 o 18,00 h

sa v zasadačke Obecného úradu v Lošonci uskutoční zasadnutie

Obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

Zmluvy na hrobové miesta

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že na Obecnom úrade sú pripravené nové nájomné zmluvy na hrobové miesta, ktoré si

môžete prísť prevziať na Obecný úrad v Lošonci počas úradných hodín.

 

 

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk