Obec Lošonec

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Vážení občania,

 

pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v utorok dňa 18.10.2016 o 18,00 h

v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

 

Pozvánka na stiahnutie

Verejná vyhláška - deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09

vyzýva na realizáciu tohto opatrenia:

 

vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)

v termíne od 01.10.2016 do 15.11.2016.

 

Pre viac informácií kliknite na odkaz Verejná vyhláška.

 

Zverejnená dňa: 04.10.2016

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk