Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Obytná zóna Lošonec

V zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Obec Lošonec zverejňuje verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí územného konania  na zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Obytná zóna Lošonec.

Obytná zóna Lošonec

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk