VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019

Obec Lošonec v zmysle § 6 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje schválené VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

 

VZN č. 5/2020 tu otvoriť

 

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk