Verejná vyhláška Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 

Ohlasovňa pobytu Lošonec na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

26.06.2020

Roman Havelka, dátum narodenia 18.01.1984

Miestom nového trvalého pobytu je obec Lošonec.

V Lošonci dňa 26.06.2020

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk