Výzva na podávanie žiadostí o Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lošonec

Výzva na podávanie žiadostí o Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lošonec

 

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že v zmysle platného Všeobecného nariadenia č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Lošonec, obec Lošonec zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu obce Lošonec.

Žiadatelia o zmeny a doplnky územného plánu môžu podávať žiadosti o zmeny a doplnky Územného plánu v termíne do 31.08.2020.

Po skončení obdobia na podanie žiadostí o zmeny a doplnky územného plánu budú žiadosti odovzdané na posúdenie obecnému zastupiteľstvu.

Žiadateľ o vykonanie zmien a doplnkov územného plánu pri podaní žiadosti uhradí v hotovosti do pokladnice na Obecnom úrade v Lošonci

fixný preddavok v sume 50,- Eur. V prípade zamietnutia žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu bude preddavok žiadateľovi vrátený. V prípade schválenia žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu, bude fixný poplatok odrátaný z celkových nákladov žiadateľa. Vykonanie zmien a doplnkov je možné aj individuálne k jednej žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu za predpokladu, že žiadateľ si uhradí náklady spojené s vykonaním zmien v územnom pláne vo výške 100 % a to platí aj v prípade urgentných žiadostí. Žiadosti, ktoré budú podané po termíne, t.j. po 31.08.2020, budú zaradené do ďalšieho termínu podávania žiadostí, t.j. do 31.08. nasledujúceho roka.

Zverejnené dňa 26.06.2020

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk