Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Obec Lošonec v  zastúpení starostom obce Lošonec Mgr. Jurajom Rábarom zverejňuje v zmysle § 4 ods 6 zákona 329/2018 Z.z., úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2019: 11,74 %.

 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov v euro t-1:

24 €. 

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk