Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020

Váž. občania,

Trnavský samosprávny kraj Vám oznamuje, že v termíne od 16.09.2019 do 30.09.2019 je možné zasielať požiadavky občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme, viď. nižšie uvedené kontakty. Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK  musí doručené pripomienky a požiadavky prerokovať s dopravcom, ten ich v prípade možnosti následne zapracuje do cestovných poriadkov, ktoré TTSK schváli a dopravca ich zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov zverejní najneskôr 10 dní pred nadobudnutím ich platnosti na svojej webovej stránke na autobusových staniciach a zastávkach. 

 

Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja, na ktoré môžete zasielať Vaše požiadavky:

 

SAD Dunajská Streda, a.s.

Bratislavská cesta 918/2

929 13 Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok

email: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

 

ARRIVA TRNAVA, a.s.

Nitrianska 5

917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/

e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204, 205 a 207

 

SKAND SKALICA, s.r.o.

Nádražná 26

909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/

e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk