Verejná vyhláška z pozemkového a lesného odboru

Oprava nesprávneho písomného vyhotovenia rozhodnutia č.OU-TT-PLO-2019000171 zo dňa 28.01.2019 o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v k .ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky.

Attachments:
Download this file (sken_2832019_0001.pdf)Verejná vyhláška1053 kB

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk