Voľby prezidenta SR - hlasovanie do prenosnej volebnej schránky 16.3.2019

V zmysle § 24 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Voliči v obci Lošonec, ktorí sa najmä zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 16. marca 2019, môžu svoj záujem hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky oznámiť na Obecný úrad v Lošonci počas úradných hodín telefonicky na tel. č. 033/5586460, e-mailom na adresu losonec@gmail.com osobne alebo prostredníctvom inej osoby.

V deň konania volieb (16.03.2019) môžu voliči o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky požiadať okrskovú volebnú komisiu v Lošonci na tel. č. 033/5586460 do 12.00 hod.

 

Všetky dokumenty k voľbám prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 nájdete na linku: http://losonec.sk/index.php/nastenka/uradna-tabula/548-volba-prezidenta-slovenskej-republiky

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk