Úroveň vytriedenia odpadov za r. 2018

Obec Lošonec

zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z. úroveň vytriedenia komunálnych odpadov,

ktorá je za rok 2018: 14,43 %.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk