Výzva na predkladanie ponúk - Multifunkčné ihrisko v obci Lošonec - ZRUŠENÁ!!!

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK BOLA ZRUŠENÁ (zverejnené 18.01.2019)

Zrušenie výzvy na predkladanie ponúk

Obec Lošonec ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Multifunkčné ihrisko v obci Lošonec".
Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 18. januára 2019 do 10.00 hod.

Dokumenty:

Oprava výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk(.docx)

Príloha č.1 - Projektová dokumentácia(ZIP)

Príloha č.2 - Výkaz výmer (.xls)

Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií (.docx)

Príloha č.4 - Návrh zlmuvy o dielo (.docx)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK BOLA ZRUŠENÁ (zverejnené 18.01.2019)

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk