Obec Lošonec

Verejná vyhláška

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, Trnava: Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok MAJDÁN na obdobie rokov 2019 - 2028 - oznámenie.

Verejná vyhláška

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk