Drvenie orezov

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že začiatkom apríla 2017 sa budú v obci Lošonec

drviť orezy zo stromov, kríkov a viniča. Na orezy sú určené 2 zberné

miesta a to: pri cintoríne a za kostolom.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk