Veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od piatka dňa 31.03.2017 budú v obci Lošonec

umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad.

Kontajnery budú umiestnené pri cintoríne a na hornom konci

pri dome č. 96.

 

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov nevhadzovali pneumatiky,

plasty, papier, železo a sklo.

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk