Pozvánka na zasadnutie OcZ

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 27.03.2017 /v pondelok/ o 18,00 h sa uskutoční v zasadačke

Obecného úradu v Lošonci zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

 

Pozvánka na stiahnutie

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk