Pozvánka na zasadnutie OcZ

Vážení občania,

 

pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v utorok dňa 18.10.2016 o 18,00 h

v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

 

Pozvánka na stiahnutie

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk