Verejná vyhláška - deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09

vyzýva na realizáciu tohto opatrenia:

 

vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)

v termíne od 01.10.2016 do 15.11.2016.

 

Pre viac informácií kliknite na odkaz Verejná vyhláška.

 

Zverejnená dňa: 04.10.2016

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk