Zmluvy na hrobové miesta

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že na Obecnom úrade sú pripravené nové nájomné zmluvy na hrobové miesta, ktoré si

môžete prísť prevziať na Obecný úrad v Lošonci počas úradných hodín.

 

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk