Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 06.06.2016

Vážení občania,

 

pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 06.06.2016 o 18,00 h

v zasadačke obecného úradu v Lošonci.

 

Program pripravovaného zasadnutia:

 

POZVÁNKA

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk