Oznamy

Kontajnery na drobný stavebný odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v našej obci sú umiestnené kontajnery na drobný stavebný odpad:

- pri cintoríne

- pri č.d. 96 na hornom konci.

 

Za drobný stavebný odpad sa považuje: 

odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickými osobami alebo pre fyzické osoby. Ide najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov ako sú umývadlá a toalety, zvyšky kameniva, stavebné materiály obsahujúce škváru a porobetón.

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať:

objemný odpad, komunálny odpad z domácností, biologický odpad, nebezpečný odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a pod...

 

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov nedávali komunálny odpad a odpady, na ktoré má obec zabezpečený triedený zber.

MUDr. Kaderová oznam

Vážení občania,

ambulancia MUDr. Kaderovej v Smoleniciach Vám oznamuje, že v dňoch 03.10.2019 a 04.10.2019 nebude ordinovať. Zastupovať bude ambulancia v Suchej n/Parnou.

Oznam Obecný úrad

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Lošonci bude zajtra dňa 19.09.2019 otvorený od 12,30 hod.

 

 

 

 

MUDr. Štipanitz dovolenka


Ambulancia MUDr. Štipanitza v Smoleniciach Vám oznamuje, že v dňoch od 19.09.2019 do 20.09.2019 nebude ordinovať. Zastupovať bude ambulancia v Trstíne.

Predaj hydiny dňa 12.09.2019

Váž. občania,

Hydinárska farma bude dňa 12.09.2019 v čase od 8,45 hod. do 9,00 hod. predávať pred Obecným úradom v Lošonci:

- mladé kačice na výkrm 3,5 kg, 8,90 Eur/kus,

- 17-týždňové mládky v rôznych farbách, 6,50 Eur/kus,

- mladé 24-týždňové nosnice v plnej znáške, 5,90 Eur/kus

- 11-mesačné nosnice, 2,80 Eur/kus

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk